Kategoriat
Eläinavusteinen työ Koiran hyvinvointi

Koiran työhyvinvointi – turvallista ja palkitsevaa eläinavusteista työtä

Eläinavusteisessa työskentelyssä keskiössä on asiakkaan hyvinvointi, mutta miten varmistua eläimen hyvinvoinnista eläinavusteisessa työssä? Erilaiset eläinavusteisen työskentelyn muodot ovat lisääntyneet viimeisinä vuosikymmeninä ja eläimillä on havaittu olevan positiivinen vaikutus ihmisten kokemaan hyvinvointiin.

Eläinavusteinen työ voi sisältää eläimen hyvinvointia kuormittavia tekijöitä ja osaa niistä voidaan hallita ja minimoida erilaisten käytäntöjen tai eläimelle koulutettujen taitojen avulla. Tässä blogitekstissä esittelen kolme käytäntöä, jotka voit ottaa heti käyttöön omassa työssäsi ja joiden avulla:


👉 ylläpidät koiran uteliasta ja toiveikasta suhtautumista työskentelyyn

👉 lisäät työn turvallisuutta riskitilanteita minimoimalla

👉 ylläpidät koiran työkykyä rajoittamalla henkistä kuormitusta

Ensin kuitenkin hieman taustaa…

Eläinavusteisen työn tai toiminnan onnistumiseksi koiran käyttäytymiselle on tiettyjä odotuksia. Vuonna 2018 tekemässäni opinnäytetyössä Tampereen Yliopistolle keräsin tietoa eläinavusteisesta työstä haastattelemalla eläinavusteista terapiaa tarjoavia alan ammattilaisia. Haastatteluiden perusteella terapiatyössä koiran tärkeimpiä ominaisuuksia ovat avoimuus, halu osallistua yhteiseen tekemiseen, rohkeus, uteliaisuus ja leikkisyys. Koiran tulisi sietää erilaista käsittelyä ja yllättäviä tai stressaavia tilanteita, eikä käyttäytyä aggressiivisesti tai pelokkaasti.

Ottaen huomioon koiralta toivotut ominaisuudet, on selvää, että kaikki koirat eivät välttämättä sovellu työhön. Perinnölliset ominaisuudet, sekä pennun varhaiset kokemukset ovat merkittävässä roolissa koiran ominaisuuksien kehittymisessä, mutta käyttäytyminen muuttuu kokemusten seurauksena myös aikuisiällä. Siksi on tärkeää suunnitella, miten välttää riskitilanteita, joissa koira voisi kokea sellaista kuormitusta, jonka seurauksena se alkaisi välttää vastaavan kaltaisia tilanteita jatkossa.

Teot koiran hyvinvoinnin eteen lisäävät työn turvallisuutta.

Tarkastellessa koiran hyvinvointiin kohdistuvia riskitilanteita terapiatyössä, esiin nousevat yllättävät ja arvaamattomat tilanteet. Mahdollinen riskitilanne on, että koiraan tartutaan tai sitä kosketaan niin, että koira kokee sen epämiellyttäväksi tai säikähtää. Koiran koskettamiseen liittyvät tilanteet ovat potentiaalisia riskitilanteita myös ihmisen näkökulmasta: säikähtäessään tai kipua tuntiessaan koira voi satuttaa ihmistä, ellei sillä ole muita keinoja keskeyttää epämiellyttävää tilannetta.

Haastattelun perusteella potentiaalinen riski koiran hyvinvoinnille on myös työn kuormittavuus pidemmällä aikavälillä. Koiran kokemaa henkistä kuormitusta emme voi välttämättä koskaan täysin ymmärtää, mutta voimme saada siitä merkittävää lisätietoa sallimalla koiralle vetäytymisen ja levon kesken työn.

Levon sallimiseen liittyy olennaisesti myös se, että koiralla on aito kyky ja mahdollisuus levätä työympäristössä. Jotta koira voisi hakeutua palauttavaan lepoon kesken työn, sen tulee kyetä rentoutumaan työympäristössä ja vieraiden ihmisten läsnäollessa. Tämän lisäksi ympäristön tulee tukea mahdollisuutta palauttavaan lepoon: häiriötön lepopaikka ja työn joustavuus edistävät koiran levolle hakeutumista.

Kolme käytäntöä:

  1. Suunnittele työ niin, että sen onnistunut toteuttaminen on riippumatonta koiran käyttäytymisestä
  2. Varmista työympäristön turvallisuus koirasi näkökulmasta: onko ympäristö sellainen, jossa koira voi tuntea olonsa turvalliseksi, jossa kykenet hallitsemaan koiran hyvinvointia kuormittavia riskejä ja jossa koira kykenee hakeutumaan halutessaan lepäämään.
  3. Esittele osallistujille raamit, joiden puitteissa eläimen kanssa ollaan. Raamit on hyvä käydä läpi heti alussa. Esimerkiksi: milloin koiraan voi koskea, millä tavalla koiraan kosketaan ja mitä muuta tulee ottaa huomioon, kun tilassa on koira. Olen tehnyt tätä varten ”Koiran toiveet” -ohjetaulun, jonka voit ladata ilmaiseksi TÄSTÄ.

 Nämä käytännöt voit ottaa käyttöön vaikka heti. Käytäntöjen lisäksi suosittelen opettamaan koiralle huolellisesti muutaman turvataidon, joiden avulla:

⭐ koira saa mahdollisuuden vaikuttaa sosiaaliseen ja fyysiseen ympäristöönsä

⭐ saat lisätietoa koiran kokemuksesta välittömästi ja voit tarvittaessa muokata työtä uudelleen

⭐ koiran hyvinvoinnin seuraaminen on yksiselitteisempää ja koira kykenee toimimaan oman etunsa mukaisesti epämukavuutta sisältävissä tilanteissa

⭐ voit harjoitella koiran kanssa myös yllättävien tilanteiden varalle

Turvataidoista myöhemmin lisää! Jos kiinnostuit aiheesta, lataa ”Koiran toiveet” -ohjetaulu ja liity sähköpostilistalleni, niin saat ensimmäisenä tiedon uusista julkaisuista.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *