Kategoriat
Eläinavusteinen työ Koiran hyvinvointi

Koiran työhyvinvointi – turvallista ja palkitsevaa eläinavusteista työtä

Eläinavusteisessa työskentelyssä keskiössä on asiakkaan hyvinvointi, mutta miten varmistua eläimen hyvinvoinnista eläinavusteisessa työssä? Erilaiset eläinavusteisen työskentelyn muodot ovat lisääntyneet viimeisinä vuosikymmeninä ja eläimillä on havaittu olevan positiivinen vaikutus ihmisten kokemaan hyvinvointiin. Eläinavusteinen työ voi sisältää eläimen hyvinvointia kuormittavia tekijöitä ja osaa niistä voidaan hallita ja minimoida erilaisten käytäntöjen tai eläimelle koulutettujen taitojen avulla. Tässä blogitekstissä […]